Általános Pénzügyi Információk 2018-2019

Általános Pénzügyi Információk

2018-2019


Oktatás Díjai*

Regisztrációkor esedékes díj(ak):

Regisztrációs díj:                         350 000 Ft / fő

Tandíj (a regisztrációs díjat NEM tartalmazza):

Óvoda                                       1 433 000 Ft / fő (ütemezés szerint)

Iskolaelőkészítő                        2 627 000 Ft / fő (ütemezés szerint)

1 – 6 osztály                              3 381 000 Ft / fő (ütemezés szerint)

7 – 8 osztály                              3 692 000 Ft / fő (ütemezés szerint)

9 – 10 osztály                            3 891 000 Ft / fő (ütemezés szerint)

11 – 12 osztály                          3 983 000 Ft / fő (ütemezés szerint)

 

* A díjak tartalmazzák: regisztráció, oktatás, tankönyvek, tanulmányi kirándulások többsége, az iskola egészére kiterjedő szintfelmérő tesztek

* A díjak nem tartalmazzák: felzárkóztató angol nyelv (EAL) program díja, ebéd, iskolai egyenruha, szakkörök, sportversenyeken való részvételi díj, különleges események és kirándulások, TOEFL és AP vizsgák, tanórán kívüli tevékenységek díjai

 

TOVÁBBI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK    

·        A regisztrációs díj (350 000 Ft) a beiratkozáskor esedékes, ami 2018. május 31-e után nem visszatérítendő.

200 000 Ft kedvezményt biztosítunk minden további testvér regisztrációs díjából. 

·        A regisztrációs díjat minden évben felszámítjuk. 

·        A Tandíj #1 és #2-ből 20% kedvezményt biztosítunk azon diákoknak, akinek idősebb testvére szintén az iskolában tanul, amennyiben a tandíjat a család fizeti. Ez a kedvezmény nem vonatkozik azokra a diákokra, akik tandíját cégek illetve nagykövetségek fizetik. 

·        A regisztráció részeként a szülőknek “Oktatási Szolgáltatási Szerződést” kell kötniük, ami felmondásig érvényes. Az árak évente felülvizsgálatra kerülnek, amiről tájékoztatót küldünk. 

·        A Tandíjat és az EAL program díját évente kétszer számlázzuk. 

·        Az ebéd díját negyedévente számlázzuk, ami forintban, előre fizetendő.   

·        A tanév közben csatlakozó diákoknak a regisztrációs díjat teljes egészében meg kell fizetniük, valamint a tandíj időarányos részét. 

·        A tanév közben távozó diákok esetében az időarányosan számított tandíjon felül plusz egy havi tandíjat számítunk fel. 

·        Minden tartozást ki kell egyenlíteni határidőre. 30 napon túl fennálló tartozás esetén késedelmi kamat kerülhet felszámításra, valamint a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a diák nem látogathatja az órákat. Tartozás fennállása esetén nem áll módunkban kiadni a bizonyítványt a tartozás rendezéséig. 

·        A díjak fizetése banki átutalással vagy készpénzben történik a pénzügyi irodában.  

·        Egyéb pénzügyi szabályokról az iskola Diák Kézikönyve rendelkezik.